Hur kan du förebygga stroke

Allmänt, hälsa, kost, livsstilssjukdomar / hälsa, kost, livsstilssjukdomar / Permalink / 0
Stroke (hjärnblödning) drabbas allt fler yngre människor. En nära vän var endast 40 år, men det finns betydligt yngre än så som drabbats. Stroke är en livsstilssjukdom, som har samband med hur en person lever. Högt blodtryck, rökning, kost, mm är riskfaktorer till stroke. 
Det här kan du göra själv för att förebygga stroke:
  • Motionera minst 30 min varje dag ex powerwalk
  • Ät produkter med gröna nyckelhålets symbol så minskar du på mättat fett, salt, socker 
  • Sänk högt blodtryck genom att gå ner i vikt vid övervikt.
  • Ät mer frukt, grönt och fibrer 
  • Rökstopp
 
Du kan läsa mer om kostråd under kategorin " kostråd för vuxna enligt forskning"

 

Vegetarisk och vego mat

Allmänt, kost, livsstilssjukdomar / kost, livsstilssjukdomar / Permalink / 0
 
 
 
Idag finns det otroligt stort utbud av vego/vegatrisk mat. Det märks att de vill att svenska folket skall äta mindre av djuriket. På en storbilds tv i mataffären gör de reklam på vegetariska hamburgare gjorda på halloumi. Jag inhandlade haloumi och gjorde de här supergoda hamburgarna till middag, och barnen älskade dem. Köpte även vegetarisk pastej, chilikorv, salami, dumplings mm, och allt var vego eller vegetariskt, så gott!
 
Läkare för framtiden skriver att globalt uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för rött kött och chark år 2020 uppgå till 300 miljarder dollar. En särskild skatt för att öka priset på rött kött och chark kommer att leda till stora vinster för folkhälsa och miljö. Då man har bl a sett en tydlig koppling mellan rött kött och cancer. Kött och chark är kopplat till förtida död i 9 sjukdomar.
 
Du kan läsa mer om rött kött under blogginlägget: "Varför ska man minska på rött kött enligt forskning"
 
 
 
 
 

Vi inom hälso och sjukvård måste arbeta för en mer jämlik vård och hälsa

Allmänt, hälsa / hälsa / Permalink / 1
I Hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön. Detta trots att de riktlinjer och dokument som styr hälso- och sjukvården säger att vården ska vara jämlik. Ojämlikheten är tydlig även om den yttrar sig på olika sätt. Exempel på ojämlik vård är att män som insjuknar i stroke vårdas vid en stroke-enhet oftare än kvinnor, eller att personer med lägre utbildning generellt har högre dödlighet efter hjärtinfarkt och stroke än högutbildade.
 
Vården ska vara jämlik. Men den svenska hälso- och sjukvården är ojämlik. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att "alla ska erbjudas vård på lika villkor"och med gott bemötande, oavsett kön, könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan funktionsnedsättning, ålder, utbildning eller ekonomi. Jämlik vård är en mänsklig rättighet.
 
Folkhälsomyndigheten visar i sin rapport för år 2016 att folkhälsan i Sverige utvecklas positivt, medellivslängden för befolkningen fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Baksidan av myntet är att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, och att skillnaderna ökar. Hälsan, och skillnader i hälsa, påverkas av människors livsvillkor och levnadsförhållanden. Det finns ett tydligt samband mellan högre utbildningsnivå och bättre hälsa.

Regeringen vill utjämna de socioekonomiska skillnaderna inom hälsa och målet är att utjämna hälsoklyfterna på en generation. I flera kommuner och landsting sätter man nu invånarnas hälsa i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. I Malmö, till exempel, ställer man om hela förvaltningen med jämlik hälsa som mål och i Region Örebro och Botkyrka kommun pågår liknande arbeten.

Här kan du läsa mer om jämlik vård och hälsa

 
 
 
 
 

 

 

Till top